Estrek OÜ

Maksusoodustused

Soomes on võimalik saada maksusoodustust tööle ja tagasi sõitmise kulude osas juhul kui tööandja ei ole sõidukulusid hüvitanud.

Maksudest vähendatav summa märgitakse tuludeklaratsiooni, mille kõk Soomes töötavad inimesed saavad igal kevadel posti teel maksuametilt.

Tuludeklaratsiooni märgitakse kodu ja töökoha vahelised sõidukulud. Kui sõitmiseks ei ole võimalik kasutada ühistransporti, võib se olla põhjendatud alus oma auto kasutamiseks. Näiteks põhjendus võib olla ühistranspordi halb ühendus või tööaeg mis ei võimalda ühistransporti kasutada.

Töötaja kes elab Eestis alaliselt kuid käib tööl Soomes ja kellel on alaealisi ülalpeetavaid, võib taodelda maksusoodustusi ka Soome ja Eesti vaheliste reiside osas.


Estrek OÜ