Estrek OÜ

Renditöötajate maksustamisest

Renditöötaja, on Soomes maksukohuslane kui ta tuleb Soome tööle Islandilt, Norrast, Rootsist, Taanist, Lätist, Leedust, Eestist, Moldovast, Gruusiast, Valgevenest, Guernseylt, Bermudalt, Jerseylt, Poolast, Kasahstanist ja Kaimanisaartelt või riigist, millega Soomel ei ole sõlmitud maksulepingut.

Renditöötaja on alati Soomes maksukohuslane kui ta elab seal järjestikuse 12 kuu või kalendriaasta jooksul rohkem kui 183 päeva.

Kui renditöötaja tööandjaks on välisriigi ettevõte, peab renditöötaja taotlema maksuametist ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu kaarti ja seejärel ise hoolitsema oma Soomes teenitud palgatulult maksude tasumise eest etteantud tähtaegadeks.

Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust taotletakse blanketiga „tulumaksukaardi taotlus” (6205e).

Renditöötaja kes elab Soomes vähem kui 183 päeva (piiratud maksukohuslane) peab ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu kaarti taotlema hiljemalt töötamise alustamisele järgneva kuu lõpuks. Kui maksuamet ei saa etteantud tähtajaks nõutud infot, tehakse võimalike tulude osas prognoos ja tasuda tulev ettemaksuna kinnipeetav tulumaks määratakse selle alusel.

Eelnevale lisaks võib maksuamet piiratud maksukohuslasest renditöötajale määrata maksutrahvi kui ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu kaarti ei ole taotletud õigeaegselt.

Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu määramiseks peab töötajal olema Soome isikukood. Soome ajutiselt tööle saabuv töötaja võib saada Soome isikukoodi maksuametist või magistraadist. Isikukoodi taotlemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv pass ja tööleping.

Lisainfo: www.vero.fi või telefonil: +358 20 697 024


Estrek OÜ