Estrek OÜ

Tuludeklaratsiooni esitamine

Maksukaardile märgitakse elukoha ja töökoha vahelise sõidukulu maksumus.

Sõidukaardi (kuukaardi) ja piletite maksumuse saab tulust vähendada, märkides maksukaardile sõidukaardi ja piletite ostmiseks kulunud summad.

Kui töötaja tahab vähendada oma auto kasutamise kulu, tuleb lisada eri seletus miks on kasutatud autot ühistranspordi asemel. Näiteks siis kui ühistranspordiga ei ole võimalik sinna sõita või liigub ühistransport mittesobivatel kellaaegadel. Üks võimalik seletuse tekst oleks selline:

Olen käyttänyt omaa autoa työmatkoihin.

Syyt miksi julkinen liikenteen käyttö ei ole tullut kyseiseen ovat seuraavat:

1. Olen työskentellyt eri työmailla Suur-Helsingin ja Uudenamaan aluella. Työmaille liikkuminen sovittuina työaikoina on ollut erittäin vaikeata ja ajoittain mahdotonta. Osissa työkohteista julkisen liikenteen käyttö olisi johtatanut kokhtuuttoman pitkään matkustus-aikaan.

2. Omaa autoa on tarvittu myös työkalujen kuljettamiseen työmaille.

3.Koska työmaita on ollut myös seutulippu-aluen ulkopuolella, olisi julkinen liikkenne tullut näissä kohteissa oman auton käyttöä kallimmaksi.

Need kellede peres on alaealisi lapsi saavad tulumaksust vähendada ka kojusõidukulud. Selleks on vaja esitada tõend millest nähtub, et peres on alaealisi lapsi.

KUI TÖÖANDJA ON MAKSNUD SINU EEST SÕIDUKULUSID, SIIS SEDA SA EI SAA ENAM TEISTKORDSELT VÄHENDADA.

KUI ESITAD TULUMAKSUVÄHENDUSE TAOTLUSE OMA AUTO OSAS, SIIS PEAB OLEMA SÕIDUPÄEVIK KOGU KALENDRIAASTA KOHTA.

maksukaardi täitmise näidis

reisikulude täitmise juhis


Estrek OÜ